Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dutch Design Tent kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Dutch Design Tent, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dutch Design Tent verstrekt. Dutch Design Tent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

WAAROM DUTCH DESIGN TENT GEGEVENS NODIG HEEFT

Dutch Design Tent verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dutch Design Tent uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG DUTCH DESIGN TENT GEGEVENS BEWAART

Dutch Design Tent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dutch Design Tent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dutch Design Tent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dutch Design Tent te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dutch Design Tent heeft hier geen invloed op. Dutch Design Tent heeft Google geen toestemming gegeven om via Dutch Design Tent verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dutchdesigntent.nl. Dutch Design Tent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dutch Design Tent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dutch Design Tent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutch Design Tent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dutch Design Tent op via info@dutchdesigntent.nl. www.duchtdesigntent.nl is een website van Dutch Design Tent. Dutch Design Tent is als volgt te bereiken:

Postadres: Klettersteeg 20, 3792 NL Achterveld
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62818597

Telefoon: +31 (0)6 53 56 50 31
E-mailadres: info@dutchdesigntent.nl